Ιστορίες σε κλίμακες μείζονες & ελάσσονες

Η μουσική είναι λόγος και ο λόγος μουσική


Ο Τενεκεδένιος Άντρας – σε σι ύφεση ελάσσονα


Το δέντρο – σε φα μείζονα