και ό,τι είναι γραπτό…

Ιστορίες σε κλίμακες μείζονες & ελάσσονες

Ο Τενεκεδένιος Άντρας – σε σι ύφεση ελάσσονα

Ο

ανένας στη δουλειά δεν γνώριζε κάτι για την προσωπική του ζωή. Το μόνο που ήξεραν ήταν το πόσο τυπικός, συνεπής, εργατικός κι απαιτητικός ήταν. Αυτό μόνο.

Το δέντρο – σε φα μείζονα

Τ

Στο δρόμο, στην αριστερή άκρια του, πάντα πηγαίνοντας, υπάρχει ένα δέντρο. Μεγάλο κι επιβλητικό, παλιό και δυνατό, με τα ριζά του γερά απλωμένα στο χώμα, μετράει χρόνο και περαστικούς. Και τα δυο, το προσπερνούν χωρίς έγνοια. Πάνω του έχει δυο ζωές, τη δική του και μια ξένη, που όμως υπάρχει μόνο γι’ αυτό, μόνο από αυτό, μόνο μ’ αυτό: ένα είδος κισσού που περιελίσσεται γύρω από τον μεγαλόπρεπο...

και ό,τι είναι γραπτό…

Μυθιστόρημα

Ιστορίες σε κλίμακες μείζονες & ελάσσονες